icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 14 februari 2024

Hoogste PSO-keurmerk voor VolkerWessels Inclusief

VolkerWessels Inclusief, het interne werk-leerbedrijf van VolkerWessels, voldoet aan de eisen van PSO 30+ en behoort tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland op het gebied van socialer ondernemen. Op woensdag 24 januari jongstleden mocht directeur Annette Pasveer het bijbehorende certificaat in ontvangst nemen uit handen van Jan Theo Hoefakker van PSO-Nederland. VolkerWessels Inclusief is er voor mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben om aan het werk te kunnen gaan. Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld scholing of jobcoaching. Kandidaten komen bij VolkerWessels Inclusief in dienst en leren de inhoudelijke aspecten van een vak bij een van de 130 ondernemingen van VolkerWessels. Doel is dat ze uiteindelijk ook bij dat bedrijf kunnen blijven werken, en dat lukt uitstekend.

PSO-VolkerWessels_by_Evelien-Hogers-fotografie(45van63).jpg

Niet alleen cijfers

De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is ontwikkeld om werkgevers te erkennen die mensen uit kwetsbare groepen structureel aan werk helpen en houden. Het PSO-keurmerk heeft verschillende prestatieniveaus, met PSO 30+ als hoogst haalbare. Annette Pasveer: “Voor dit certificaat moeten werkgevers gedurende een langere periode laten zien dat ze een substantiële bijdrage leveren aan sociaal ondernemen. Het personeelsbestand moet voor minstens 30 procent bestaan uit mensen uit kwetsbare groepen. Maar naast dat soort cijfers wordt er bij de audits nadrukkelijk gekeken naar de manier waarop de werkgever mensen begeleidt en zich thuis laat voelen. In dit kader zijn er ook interviews geweest met een van de jobcoaches en met de deelnemers. Zij gaven aan heel tevreden te zijn met de begeleiding vanuit VolkerWessels Inclusief.”

PSO-VolkerWessels_by_Evelien-Hogers-fotografie(51van63).jpg

Goed voorbeeld

Jan Theo Hoefakker is enthousiast over het feit dat VolkerWessels speciaal voor dit doel een expertisecentrum in het leven heeft geroepen in de vorm van VolkerWessels Inclusief. “Het is goed dat mensen uit kwetsbare groepen op een plek starten waar ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen. Zo kunnen ze optimaal tot hun recht komen, en dat vergroot de kans op duurzame inzet. Het gaat hier om een heel specifieke en in onze ogen succesvolle aanpak. Ik voel ook dat VolkerWessels dit niet zozeer doet om een sociaal gezicht te laten zien als wel om de doorstroom van kandidaten uit diverse groepen goed te kunnen faciliteren. Daar zijn ze heel oprecht in. VolkerWessels is zelfs het eerste full service/hoofdaannemersbedrijf dat over een deelneming beschikt met een PSO 30+ certificering. Wat mij betreft is dit een goed voorbeeld voor de hele sector.”

Aanjager

Annette Pasveer is trots op de certificering. “Natuurlijk, het is een heel mooie erkenning. Voor de deelnemers die keihard werken om zich hun nieuwe baan eigen te maken en een opleiding volgen naast hun werk. Voor de collega’s in al die VolkerWessels-ondernemingen die tijd investeren in het inwerken en ondersteunen van de deelnemers. Voor het hele team van VolkerWessels Inclusief dat de benodigde ondersteuning biedt. En voor de mensen van de Vakschool en Academy die, met persoonlijke aandacht, bijdragen aan het slagen van de deelnemers. Maar we zien het ook als een belangrijke aanjager voor andere bedrijven binnen VolkerWessels. Als VolkerWessels Inclusief bieden we hen ook ondersteuning. De aandacht voor sociaal ondernemen bij de ondernemingen binnen VolkerWessels is toegenomen, dat zien we aan de stijging van onze interne KPI. En het vertaalt zich ook naar een toename van het aantal PSO-gecertificeerde VolkerWessels-bedrijven. Zo hebben Gebr. Van Kessel en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid de Trede 3-status behaald, en KWS Infra en Aveco de Bondt de Aspirant-status. En er komen steeds meer bedrijven bij. Niet omdat het moet, maar uit een intrinsieke motivatie die onze hele groep al jaren kenmerkt.”

PSO-VolkerWessels_by_Evelien-Hogers-fotografie(60van63).jpg